กรมโรงงานอุตสาหกรรม โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ โดยจัดพิธีมอบรางวัล 3Rs และรางวัล Zero Waste Achievement Awards

การจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ โดยจัดพิธีมอบรางวัล 3Rs และรางวัล  Zero Waste Achievement Awards

ดำเนินการเมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องบอลล์รูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร โดยมี นายรินทวัฒน์ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนา

จากโรงงานที่ได้รับการตรวจประเมิน 52 ราย ผ่านเกณฑ์ประเมิน 80 คะแนนขึ้นไป จำนวน 43 เลขทะเบียนโรงงาน สรุปจำนวนโรงงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัล 3Rs Award                                       จำนวน         43 ราย
รางวัล Zero Waste Achievement Award        จำนวน         20 ราย
รางวัล 3R+ Award                                      จำนวน         18 ราย

  • เหรียญทอง                                      จำนวน           6 ราย
  • เหรียญเงิน                                       จำนวน           3 ราย
  • เหรียญทองแดง                                 จำนวน           9 ราย