กรมโรงงานอุตสาหกรรม โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนากลุ่มย่อย ปี 2561 จังหวัดอุบลราชธานี

หัวข้อ “แนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมและความจำเป็นในการเข้าระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมตามกฎหมาย”
โครงการช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม

ดำเนินการเมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 25601 รอบเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และ รอบบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ทางโครงการ ได้รับเกียติจากอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และมีผู้ประกอบการจากพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาอย่างมากมาย

อัลบัมภาพ