กรมโรงงานอุตสาหกรรม โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อัพเดตการดำเนินงานโครงการกากอุตสาหกรรม (ปี 60) ดังนี้

 

การจัดอบรมสัมมนา

ซี่งมีรายละเอียดแต่ละจังหวัด ดังนี้

 1. การจัดสัมมนา จังหวัดกรุงเทพฯ
  การจัดสัมมนาอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการจังหวัดกรุงเทพฯ ดำเนินการเมื่อ
 2. การจัดสัมมนา จังหวัดนนทบุรี
 3. การจัดสัมมนา จังหวัดสมุทรปราการ
  การจัดสัมมนาอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการเมื่อ
 4. การจัดสัมมนา จังหวัดนครราชสีมา
  • การจัดสัมมนาอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนากรวิวัฒน์ ชั้น 4 อาคารหอการค้าเฉลิมพระเกียรติ มีจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 145 คน
 5. การจัดสัมมนา จังหวัดสระบุรี
  การจัดสัมมนาอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการจังหวัดสระบุรี ดำเนินการ เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
 6. การจัดสัมมนา จังหวัดกระบี่
 7. การจัดสัมมนา จังหวัดเพชรบูรณ์
  การจัดสัมมนาอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการเมื่อวันที่ 6-8 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น.–12.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
 8. การจัดสัมมนา จังหวัดอุดรธานี
 9. การจัดสัมมนา จังหวัดลำปาง
 10. การจัดสัมมนา จังหวัดน่าน
 11. การจัดสัมมนา จังหวัดลำพูน
 12. การจัดสัมมนา จังหวัดลพบุรี
 13. การจัดสัมมนา จังหวัดราชบุรี
  • การจัดสัมมนาอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการจังหวัดราชบุรี ดำเนินการ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องมงกุฎ โรงแรม เอส สวิส จังหวัดราชบุรี มีจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 52 คน
 14. การจัดสัมมนา จังหวัดชลบุรี
 15. การจัดสัมมนา จังหวัดศรีสะเกษ
  การจัดสัมมนาอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการ
 16. การจัดสัมมนา จังหวัดอุบลราชธานี
  การจัดสัมมนาอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการ เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 402 อาคาร 50 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 17. การจัดสัมมนา จังหวัดนครปฐม
  การจัดสัมมนาอบรมชี้แจงและให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือผู้ประกอบการจังหวัดนครปฐม ดำเนินการ เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. ณ ห้องศรีสง่า โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม

การประชุมหารือร่วมกับกลุ่มงาน/หน่วยงานที่กำกับดูแลในพื้นที่และส่งผลการดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง