กรมโรงงานอุตสาหกรรม โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม

SMART FORM

ลักษณะของกากอุตสาหกรรม

กรุณา Longin ก่อนเข้าใช้งาน

การตรวจสอบนี้เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ ท่านต้องทำการยื่นขออนุญาตกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วยตนเอง ทั้งนี้การพิจารณาอนุญาตเป็นอำนาจเป็นอำนาจโดยตรงของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เข้าสู่ระบบ

***การให้ข้อมูลเป็นเท็จ หรือมีการแอบอ้างใช้ข้อมูลของผู้อื่น มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

Login
หรือ

ขอรหัสผ่าน

กรณียังไม่มีรหัสผ่าน หรือ ลืมรหัสผ่าน ให้กรอก E-mail ระบบจะจัดส่งรหัสไปยัง E-mail ของท่าน เพื่อนำมาใช้ในการเข้าสู่ระบบใช้งานหน้าเว็บ
ขอรหัสผ่าน