กรมโรงงานอุตสาหกรรม โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม

ติดต่อศูนย์ช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ ติดตาม ให้คำปรึกษาโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 06 3474 9168
 
สอจ. ชลบุรี 06 3474 9181
 
สอจ. สมุทรปราการ 06 3474 9172
 
สอจ. สมุทรสาคร 06 3474 9175
 
สอจ. เชียงใหม่ 06 3474 9176
 
สอจ. ปทุมธานี 06 3474 9171
 
สอจ. สระบุรี 06 3474 9169
 
สอจ. สุราษฎร์ธานี 06 3474 9180
 
สอจ. อุบลราชธานี 06 3474 9183
 
สอจ. ขอนแก่น 06 3474 9177