กรมโรงงานอุตสาหกรรม โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม

ติดต่อศูนย์ช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ ติดตาม ให้คำปรึกษาโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 06 3474 9168
 
สอจ. ชลบุรี 06 3474 9181
 
สอจ. เชียงใหม่ 06 3474 9176
 
สอจ. พระนครศรีอยุธยา 06 34749180
 
สอจ. สุราษฎร์ธานี 06 3474 9180
 
สอจ. นครราชสีมา06 3474 9169