กรมโรงงานอุตสาหกรรม โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม

การจัดประชุมหารือร่วมกับ ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัด ครั้งที่ 4

สถานที่ : โรงแรมเบอเคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
Back