กรมโรงงานอุตสาหกรรม โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม

การจัดประชุมหารือร่วมกับ ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัด ครั้งที่ 3

สถานที่ : โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ทฯ จังหวัดชลบุรี
Back